درباره برگ منظر بیشتر بدانید:

 

به نام انکه هستی نام از او یافت            فلک جنبش زمین آرام از او یافت         

 برگ منظر مهرگان متشکل از  گروهی دانش اموختگان و پیمانکاران و به طور کلی فعالین در بخش کشاورزی و خصوصا فضای سبز است.

ما دانش و تجربه  را در کنار تعهد و ضمانت برای بخش کشاورزی همسو کرده ایم. مشاور شما هستیم،کوتاه و اقتصادی ترین راه را به شما پیشنهاد  خواهیم داد.

طراحی،اجرا،نگهداری از فضای سبز و احداث باغات میوه،تغذیه و گیاهپزشکی و سیستم های پیچیده ی ابیاری تحت فشار،تنها قسمتی از خدمات متخصصان ما ست.

با توجه به اینکه  همکاری با کلینیک های گیاهپزشکی و خاکشناسی و ارتباط با کارشناسان زبده و با تجربه در هر بخش، مشاوره صحیح و دقیق   را به همراه داشته اما ضمانت اجرایی و بازدهی مطلوب بعد از اتمام پروژه ها همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

ما امادگی پاسخگویی ۲۴ ساعته به شما مشتریان گرامی را داریم،همچنین پذیرای  همکاری و اشنایی با شما فعالان و تولید کنندگان  خصوصا دانش اموختگان از هر کجای ایران عزیز هستیم.

با سپاس فراوان از توجه شما

 

 

درباره برگ منظر بیشتر بدانید:

 

به نام انکه هستی نام از او یافت

        فلک جنبش زمین آرام از او یافت         

 برگ منظر مهرگان متشکل از  گروهی دانش اموختگان و پیمانکاران و به طور کلی فعالین در بخش کشاورزی و خصوصا فضای سبز است.

ما دانش و تجربه  را در کنار تعهد و ضمانت برای بخش کشاورزی همسو کرده ایم. مشاور شما هستیم،کوتاه و اقتصادی ترین راه را به شما پیشنهاد  خواهیم داد.

طراحی،اجرا،نگهداری از فضای سبز و احداث باغات میوه،تغذیه و گیاهپزشکی و سیستم های پیچیده ی ابیاری تحت فشار،تنها قسمتی از خدمات متخصصان ما ست.

با توجه به اینکه  همکاری با کلینیک های گیاهپزشکی و خاکشناسی و ارتباط با کارشناسان زبده و با تجربه در هر بخش، مشاوره صحیح و دقیق   را به همراه داشته اما ضمانت اجرایی و بازدهی مطلوب بعد از اتمام پروژه ها همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

ما امادگی پاسخگویی ۲۴ ساعته به شما مشتریان گرامی را داریم،همچنین پذیرای  همکاری و اشنایی با شما فعالان و تولید کنندگان  خصوصا دانش اموختگان از هر کجای ایران عزیز هستیم.

با سپاس فراوان از توجه شما