این پروژه در منطقه فرمانیه تهران اجرا  و در آن از سنگ های خاص و بی نظیر استفاده شده است.    

برچسب‌ها: آب نما / برکه / فرمانیه

این پروژه در منطقه فرمانیه تهران اجرا  و در آن از سنگ های خاص و بی نظیر استفاده شده است.

ابنما فرمانیه
آب نما و برکه فرمانیه

 

ابنما فرمانیه
آب نما و برکه فرمانیه

 

طراحی برکه فرمانیه
آب نما و برکه فرمانیه