آرشیو برچسب های: آفات

آفات گیاهی

عکس آفات گیاهی

نکته اول و مهم در مبارزه با افات این است که استفاده از سموم اخرین راه باید باشد.در ضمن گیاهان تا حدودی می توانند در مقابل افت و خوردگی برگ مقاومت کنند،اصول مدیریت و کنترل افت و مبارزه عملی و کاربردی شامل کلیه ی روشهایی است که انسان به کار می برد تا حشرات وسایر […]