آرشیو برچسب های: بیماریهای گیاهی

ارگوت،ارگوتیسم و ال اس دی: یک همبست ناباب

ارگوت،ارگوتیسم و ال اس دی

در طول قرنها و شاید هزاران سال،انسانها و حیوانات اهلی،از اسپانیا تا روسیه و احتمالا مناطق دیگر،گاه به گاه از عارضه ارگوتیسم رنج برده اند تظاهر و نشانه های این عارضه بسیار متنوع و شامل قرمزی وتاول زدن پوست،احساس سوزش و دردهای شکنجه مانند در ناحیه ی پایین شکم،گرفتگی ماهیچه ها،لرزش تشنج و لقوه، ابتلا […]